[BL] Hoàng sủng – Phong Cuồng Phán Quan


Tên truyện: Hoàng sủng
Tác giả: Phong Cuồng Phán Quan
Thể loại: trùng sinh, giang hồ, cung đình, chủ thụ, lạnh lùng si tình thụ, nhất thụ đa công, trước ngược thụ sau ngược công, HE
Tình trạng: hoàn [VIP]

Tiếp tục đọc

[BL] Nhân ngư vương tử đích dụ hoặc – Bạch Hải Hầu (Pirates of the Caribbean đồng nhân)


Tên truyện: Nhân ngư vương tử đích dụ hoặc
Tác giả:  Bạch Hải Hầu
Thể loại: Pirates of the Caribbean đồng nhân, mỹ công cường thụ, 1×1, HE
Tình trạng: hoàn [VIP]

Tiếp tục đọc

[BL] Khế hợp ma pháp luyến nhân – Mặc Vũ Yên Dạ


Tên truyện: Khế hợp ma pháp luyến nhân
Tác giả: 墨雨烟夜
Thể loại: xuyên việt, dị thế đại lục, Tây phương ma huyễn, mỹ cường, ấm áp, 1×1, HE
Tình trạng: hoàn [Tiên Võng VIP]

Tiếp tục đọc

[BL] Tổng mạn chi đệ đệ nan vi – Chức Cơ


Tên truyện: Tổng mạn chi đệ đệ nan vi
Tác giả: Chức Cơ
Thể loại: tổng mạn, chủ công, niên hạ, cường cường, nhất công đa thụ, HE
Tình trạng: hoàn [VIP]

Tiếp tục đọc

[BL] Xuyên việt chi phác đảo yêu nghiệt đa đa – Bàn Đầu Tùng Thử

Tên truyện: Xuyên việt chi phác đảo yêu nghiệt đa đa
Tác giả: Bàn Đầu Tùng Thử
Thể loại: xuyên việt, cổ trang, cung đình, công xuyên, ngụy phụ tử, niên hạ độc miệng công x yêu nghiệt dụ thụ, 1×1, HE
Tình trạng: hoàn

Tiếp tục đọc

[BL] Tam chỉ tướng công – Đản Định đích Ái Ái

Tên truyện: Tam chỉ tướng công
Tác giả: Đản Định đích Ái Ái
Thể loại: xuyên việt, cung đình, chủ công, thiên chi kiêu tử, nhất công đa thụ, có incest huynh đệ, HE
Tình trạng: hoàn [VIP]

Tiếp tục đọc

[BL] Trùng sinh chi tri túc thường nhạc – Vân Thấm Duyệt


Tên truyện: Trùng sinh chi tri túc thường nhạc
Tác giả: Vân Thấm Duyệt
Thể loại: hiện đại, trùng sinh, chủng điền văn, thanh mai trúc mã, 1×1, HE
Tình trạng: hoàn [VIP]

Tiếp tục đọc

[BL] Tiểu đường cầu – Đạo Đạo Lĩnh


Tên truyện: Tiểu đường cầu
Tác giả: Đạo Đạo Lĩnh
Thể loại: hiện đại, thần tiên ma quái, giới giải trí, manh văn, ấm áp thoải mái, hài huớc, 1×1, HE
Tình trạng: hoàn

Tiếp tục đọc