[BL] Trì đáo đích hoan du – Hoan Du (có spoil, đề cử)

Tên truyện: Trì đáo đích hoan du (Hoàn khố trùng sinh)
Tác giả: Hoan Du
Thể loại: hiện đại, trùng sinh, quỷ súc thiếu gia công x quật cường MB thụ, cường cường, chủ công, 1×1, HE
Tình trạng: hoàn

Tiếp tục đọc

[BL] Qủy nhãn giám định sư – Hoàng Thành U Hỏa

Tên truyện: Qủy nhãn giám định sư
Tác giả:  Hoàng Thành U Hỏa
Thể loại: hiện đại, trùng sinh, chủ công, thần quái, giám bảo, cường cường, thoải mái ngọt văn, 1×1, HE
Tình trạng: hoàn [VIP]

Tiếp tục đọc