[BL] Sở diệp hồng hoa – Hoàng Hoa (Sở Lưu Hương x Nhất Điểm Hồng)


Tên truyện: Sở diệp hồng hoa
Tác giả: 煌华
Thể loại: Sở Lưu Hương đồng nhân, xuyên việt, chủ công, Sở Lưu Hương x Nhất Điểm Hồng, cường cường, 1×1, HE
Tình trạng: hoàn [VIP]

Tiếp tục đọc

[BL] Phong hỏa thối mỹ nhân – Tế Phẩm

Tên truyện: Phong hỏa thối mỹ nhân
Tác giả: 细品
Thể loại: Ỷ Thiên đồng nhân, Tống Thanh Thư vs Trương Vô Kỵ, hỗ công, 1×1, HE
Tình trạng: hoàn [VIP]

Tiếp tục đọc