[BL] Giao nhân chi Hàn Uyên – Lý Vong Phong


Tên truyện: Giao nhân chi Hàn Uyên
Tác giả: 冷笑对刀锋/李忘风
Thể loại: cổ trang, Đông phương kỳ huyễn, phụ tử niên thượng, dưỡng thành, 1×1, HE
Tình trạng: hoàn [xuất thư bản]

Tiếp tục đọc

[BL] Lánh loại sủng ái – Doãn Gia

Tên truyện: Lánh loại sủng ái
Tác giả: 尹琊
Thể loại: phản xuyên, hiện đại, phụ tử niên thượng, cường cường, 1×1, HE
Tình trạng: hoàn [VIP]

Tiếp tục đọc