[BL] Hoàn châu chi chích nhân thị nhĩ – Phục Dực

Tên truyện: Hoàn châu chi chích nhân thị nhĩ
Tác giả: Phục Dực
Thể loại: Hoàn Châu đồng nhân, ngược NC, chủ công, nv thụ trùng sinh, Càn Long x Ung Chính, phụ tử niên hạ, 1×1, HE
Tình trạng: hoàn [VIP]

Tiếp tục đọc