[BL] Dưỡng lang vi hoạn – Không Tâm Tiết Trúc

Tên truyện: Dưỡng lang vi hoạn
Tác giả: Không Tâm Tiết Trúc
Thể loại: hiện đại, dưỡng thành, ngụy phụ tử, niên hạ, luyến đồng thụ x trung khuyển công, 1×1, HE
Tình trạng: hoàn [VIP]

Tiếp tục đọc

[BL] Harry Potter dữ long đích mật ngữ – Quất Tử Ngạnh (Harry x Snape)

Tên truyện: Harry Potter dữ long đích mật ngữ
Tác giả: Quất Tử Ngạnh
Thể loại: HP đồng nhân, chủ công, xuyên việt, Harry x Snape, 1×1, HE
Tình trạng: hoàn [VIP]

Tiếp tục đọc

[BL] Đông Phương Bất Bại chi huynh đệ cấm đoạn – Bộ Khoái A

Tên truyện: Đông Phương Bất Bại chi huynh đệ cấm đoạn
Tác giả:  Bộ Khoái A
Thể loại: Tiếu Ngạo Giang Hồ đồng nhân, chủ công, huynh đệ niên thượng, 1×1, HE
Tình trạng: hoàn [VIP]

Tiếp tục đọc