[BL] Mỗi cá thần thám bối hậu tổng hữu nhất chích ngoại quải – Vụ Dung


Tên truyện: Mỗi cá thần thám bối hậu tổng hữu nhất chích ngoại quải
Tác giả: 雾容
Thể loại: hiện đại, huyền nghi, trinh thám phá án, dị năng, huynh đệ niên thượng, 1×1, HE
Tình trạng: hoàn [VIP]

Tiếp tục đọc

[BL] Tổng QY huyết sắc chi nguyệt – Điền Loa

Tên truyện: Tổng QY huyết sắc chi nguyệt
Tác giả: 田螺
Thể loại: tổng Quỳnh Dao, xuyên việt, chủ thụ, hấp huyết quỷ, phụ tử niên thượng, 1×1, HE
Tình trạng: hoàn [VIP]

Tiếp tục đọc

[BL] Đặc chủng dong binh – Nhất Thế Hoa Thường

Tên truyện: Đặc chủng dong binh
Tác giả: 一世华裳
Thể loại: hiện đại, hắc bang, bộ đội đặc chủng, nhị hóa dương quang thụ, cường cường, 1×1, HE
Tình trạng: hoàn [VIP]

Tiếp tục đọc

[BL] Trùng sinh chi tỉnh ngộ – Lâm Kình Tiêu

Tên truyện: Trùng sinh chi tỉnh ngộ
Tác giả: 林擎霄
Thể loại: hiện đại, trùng sinh, tra công lột xác, chủ công, ấm áp không ngược, 1×1, HE
Tình trạng: hoàn [VIP]

Tiếp tục đọc

[BL] Thư thượng thuyết. . . – Vụ Thập


Tên truyện: Thư thượng thuyết. . .
Tác giả: Vụ Thập
Thể loại: xuyên việt, dị thế đại lục, Tây phương ma huyễn, tùy thân không gian, thổ tào, bán chủng điền văn, 1×1, HE
Tình trạng: hoàn [VIP]

Tiếp tục đọc