[BL] Bệ hạ, nhận mệnh đi! – Ngũ Sắc Long Chương

Tên truyện: Bệ hạ, nhận mệnh ba!
Tác giả: 五色龙章
Thể loại: trùng sinh (?), cung đình, tổng thụ, đế vương thụ, cường cường, nhất thụ đa công, HE
Tình trạng: hoàn [VIP]

Văn án

Tấn Giang VIP tác phẩm 2013.01.25 kết thúc

Trước mắt bị thu tàng sổ: 4802

Văn chương tích phân: 60,225,180

“Trẫm anh minh cơ trí, sát phạt quyết đoán, khí phách ngoại lộ, chính là sống lại một lần cũng định có thể lại lần nữa chưởng khống thiên hạ, thành tựu bá nghiệp. Bất quá…… Trẫm hoàng hậu ái phi thị nữ hoàng tẩu hồng nhan tri kỷ…… Đều đi đâu vậy?”

Hoàng Thượng, ta đây là giảo cơ đồng nhân, ngươi nhận mệnh đi.

NP, có lôi thận nhập.

Nội dung nhãn: Cung đình hầu tước cường cường ngược luyến tình thâm

Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Hạ Chí ┃ phối hợp diễn: Hạ Cự, Chu Huyên, Phượng Huyền, Thuần Vu Gia, Tạ Nhân đợi đã|vân vân ┃ cái khác: Mười bước giết một người

[ biên tập đánh giá ]

Hạ Tuyên đế Hạ Chí nhớ rõ, hắn là này giá không trong tiểu thuyết vĩ đại nhất nhất nhậm quân chủ, tác giả cho hắn tối huy hoàng nhất sinh.

Nhưng là vì cái gì hắn vừa cảm giác tỉnh lại trở về đến chưa đăng cơ tiền, hắn ái hậu sủng phi đều không gặp bóng dáng, cái kia vẫn muốn hại hắn Hoàng đế ca ca thế nhưng đối hắn hữu tình?

Hắn đại tướng quân hòa sủng thần cũng ái mộ hắn đã lâu, rõ ràng nhớ rõ là nữ phẫn nam trang tướng quân thế nhưng chân thành nam nhân !

Thiên a, đây là có chuyện gì? Bệ hạ, đây là giảo cơ đồng nhân, ngài nhận mệnh đi !

Tác giả cấu tứ xảo diệu, khiến giá không trong tiểu thuyết vĩ đại quân vương xuyên đến giảo cơ đồng nhân trung, khiến người trước mắt nhất lượng.

Đồng nhân tiểu thuyết đặt ra thay đổi khiến nam chủ nguyên bản nhân sinh hướng quỷ dị giảo cơ trên đường phát triển, Hoàng đế bôi cụ (bi kịch) tổng thụ vận mệnh như vậy triển khai.

Văn chương cười điểm đắn đo vừa đúng, các loại hình tiểu công nhóm tề gặt hái, khiến độc giả tại sung sướng trung vô cùng chờ mong Hoàng đế bệ hạ hòa bọn họ hậu tục phát triển.

Link