[BL] Giá khanh đa đích hệ thống – Diệp Du Du

Tên truyện: Hệ thống gạt người này!!
Tác giả: 叶悠悠
Thể loại: xuyên việt, tổng xuyên, chủ công, NP hướng kết 1×1 (?), HE
Tình trạng: hoàn [VIP]

Văn án

Tấn Giang VIP2013-09-05 chính văn kết thúc

Trước mắt bị thu tàng sổ:2855

Văn chương tích phân:34,579,496

Phàn Quý đồng học gặp một tự xưng đã muốn thăng cấp đến tối cao cấp hệ thống.

Phàn Quý: Đem ta đưa trở về, sau đó khiến ta ngưu bức đi

Hệ thống: Đinh, kí chủ nguyện vọng đều có thể thực hiện, nhưng là trước làm ~ nhiệm vụ

Nội dung nhãn: Linh hồn chuyển hoán xuyên việt thời không trò chơi

Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Phàn Quý phối hợp diễn: Hoàng Phủ Hạo, Nhan Tịch, Lưu Du đợi đã|vân vân cái khác: Văn này chủ công

Link

Xuyên việt làm nhiệm vụ, xuyên vài thế giới thôi, không phải dạng cao tốc xuyên

Có ngược các loại kì ba thụ

Kết thúc mang hơi hướm opening, thụ chính xuất hiện rất muộn, công tình nghi sister-complex

Anw, không lạn vĩ là tốt rồi ;v;