[BL] Loạn thế vi vương – Cố Tuyết Nhu (đề cử)

Tên truyện: Loạn thế vi vương
Tác giả: 顾雪柔
Thể loại: cổ trang, cung đình, cường cường, trung khuyển công x giảo hoạt thông minh thụ, 1×1, HE
Tình trạng: hoàn [VIP]

Văn án

Văn tú võng 2013.11.18 kết thúc

Khúc chung nhân túy, nhiều tự tầm dương giang thượng lệ, vạn dặm đông phong, quốc phá sơn hà lạc chiếu hồng

Ân, đây là một hỗn loạn cố sự, có thông minh tiểu thụ, trung khuyển tiểu công,

Dây dưa tình cảm, quốc thù gia hận, nam hoan nam yêu,

Đều nói loạn thế ra anh hùng, anh hùng còn không phải muốn bị tiểu công áp thẳng eo đau !

Nội dung nhãn: Đam mỹ, cổ kính, giá không

Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Du Miểu, Lý Trì Phong phối hợp diễn: Nhiếp Đan, Triệu Siêu

Nguyên văn địa chỉ:http://www.wenxiu.com/book/35686.html

Link

Truyện hay! Lâu rồi mới gặp một bộ chủ thụ hướng hấp dẫn như vậy, không não tàn không tiểu bạch không nương, cảm như cứ như hồi còn đọc Cẩm Y Vệ của Phi Thiên Dạ Tường, dán mắt không rời, xứng đáng thức đêm thưởng thức :3