[BL] Bạch nguyên kỷ – Nhất Đao Hoàng Tuyền

《白源纪》作者:一刀黄泉

Tấn Giang 2014-09-08 kết thúc

 Văn án

Bạch nguyên kỷ, đây là một cự thú hoành hành  thời đại.

A Nhiên làm một chỉ bị tộc quần vứt bỏ  loại nhỏ thực thảo khủng long, quả thực là khả ái mỹ vị chọc người thôi.

Nhược cường,cp chưa định

Văn này chỉ do hư cấu, thỉnh chớ khảo chứng, khác hành văn Tiểu Bạch

Nội dung nhãn: Dị thế đại lục tình yêu chiến tranh

Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: A Nhiên ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác: Nhược cường, chủ công

Nguyên văn địa chỉ:http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2107002

 

Link