[BL] Mạc danh kỳ diệu đích hôn nhân – Huỳnh Dạ

《莫名其妙的婚姻》作者:荧夜/lunarrabbits

CP2014.10.15 kết thúc

※ tạm được  hôn nhân hệ liệt tác

※ bối cảnh vi đồng tính hôn nhân hợp pháp, đồng tính chi gian khả dựa vào khoa học kỹ thuật cùng đại lý dựng mẫu sinh tử.

Ngốc bạch ngọt, niên thượng công, trước hôn sau yêu.

Trên đây nếu ok↓

 

Link

Có H