[BL] Trị liệu sư – Biên Tưởng

《治疗师》作者:边想

CP 2015-01-19 kết thúc

Giới thiệu vắn tắt

Ngôi thứ nhất ! ngốc bạch ngọt phiên dịch khang ! ta vì một danh trị liệu sư công tác, hắn  trị liệu phương thức…… Phi thường đặc biệt

Lôi điểm nhắc nhở: Có nhất định S`M tình tiết, công sẽ đối thụ bên ngoài  nhân tiến hành điều giáo, nhưng không có tính ` hành vi !

Đoạn ngắn thức ! nội dung khả năng không nối liền ! nhưng không ảnh hưởng đọc cùng với đám nhân vật chính đàm luyến ái !

Link

Mild SM, có H, lâu rồi không đọc SM thấy nhộn nhạo quá (ღ˘⌣˘ღ)

.

Cùng hệ liệt với:

Viên nghệ sư – Biên Tưởng