[BL] Phong lưu + Nhân vi ngã ái nhĩ – Thiếu Gia

Phong lưu

Tác phẩm giới thiệu vắn tắt

Phượng Lưu: Phản bội , liền cút cho ta xa một chút.

Lãnh lệ: Thiếu gia, nô, vĩnh viễn chỉ có ngài một chủ nhân, liền tính bị ngài chán ghét, lãnh lệ cũng sẽ hộ ngài chu toàn
Phượng Lưu [ tùy hứng ngụy nhược công ]V lãnh lệ [ trung khuyển cường thụ ]

Thụ trước thích công, chủ nô, có hiểu lầm khúc mắc, thụ vi tự ti, vi ngược thụ, kết cục he

Văn này chủ công công khống văn, ngược thụ không ngược công, không thích thận nhập

Link

Nhân vi ngã ái nhĩ

Tác phẩm giới thiệu vắn tắt

Tề Hiền: Nếu yêu phải ngươi, là sai lầm, ta tình nguyện sai một đời.

Hàn Tiếu đem người đạp xuống giường ôm chăn ra vẻ khinh thường  bĩu môi: Ai muốn ngươi yêu.

Niên hạ ngạo kiều tùy hứng công vs niên thượng chiếm hữu dục cường thụ

Đồng dạng chủ công công khống

 

Link