[BL] Tinh tế manh thần – Lâm Tiểu Dạng

Tấn Giang 2015.4.17 kết thúc

Văn án

Vinh Hiên cảm giác chính mình rất bi kịch, người khác võng du hắn cũng võng du, cố tình hắn vừa võng du liền xông ra hệ Ngân Hà, liên thượng  xa xôi tinh cầu  thiên võng, còn có  như vậy xấu hổ  một thân phận.

Chủ công, thụ sủng [zhui] công

Đừng nhìn nhân vật chính thân phận 囧 nhiên, trên thực tế song khiết, công thẳng tắp thẳng tắp  = =

Hoan nghênh cất chứa của ta chuyên mục yêu yêu đát ╭[╯3╰]╮

Nội dung nhãn: Cường cường dị năng tình hữu độc chung báo thù rửa hận

Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Vinh Hiên ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:

Nguyên văn liên tiếp:http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1887291

 

Link