[BL] Cự tinh tại lộ thượng – Thiếu Gia

Baidu tieba 2015-1-31 kết thúc

Phong cách

Hiện đại chính kịch ̣ ấm áp H có

Tác phẩm giới thiệu vắn tắt

Này chính là một hồng nhị đại phản kháng lão ba hỗn giới giải trí, cuối cùng quải  đại lão bản cũng trở thành một đời cự tinh  cố sự.

Vương lão gia tử: Vì cái gì nhà ta năm thỏ tể tử đều không kế thừa lão tử  ý chí đâu? Anh anh anh

Quân nhị đại ngôi sao công vs tổng tài kim chủ thụ

Chủ công công khống văn

Toàn văn ấm áp vô ngược,

Phi hiện thực hướng chớ khảo cứu

 

Link

Truyện của tg này khá ngắn, lúc trước quên gộp chung up luôn cả 3