[BL] Vệ trang trưng vũ – Ủy Quỷ Ô Y

Tấn Giang 2015-04-23 kết thúc

Văn án:

Trung thiên

Cổ phong ngụy huynh đệ

Ốm yếu mỹ nhân nam thần công X âm hiểm ngoan độc cố chấp thụ

Chú ý: Chủ công, nhược công cường thụ

Nội dung nhãn: Niên hạ tình hữu độc chung xuyên việt thời không thanh mai trúc mã

Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Vệ Dung, Vệ Sâm ┃ vai phụ: Vệ Tông ┃ cái khác: Chủ công

Nguyên văn địa chỉ:http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2419173

 

Link