[BL] Nhược ảnh tương tùy – Thiếu Ảnh Ô Liên

POPO 2015-07-03 kết thúc

Nội dung giới thiệu vắn tắt

Trung khuyển có tam hảo, trung thành ẩn nhẫn hảo đẩy ngã, ảnh vệ là trung khuyển trung  chiến đấu cơ, thượng được phòng lớn hạ được  phòng bếp, đánh thắng được tiểu cường.

Tần Lê như thế nào cũng tưởng không đến, chính mình sẽ gặp được như vậy một trong truyền thuyết mới có  sinh vật. Vì thế hắn không khách khí  đẩy ngã  một lần lại một lần.

Xuyên việt công ảnh vệ thụ

Nguyên văn địa chỉ:http://www.popo.tw/books/89278/articles

Link

raw@txtnovel