[BL] Trưởng huynh – Hanh Hanh

《长兄(主攻年下)》作者:哼哼

Long mã 2016-08-26 kết thúc

Hiện đại vi H chính kịch thoải mái ôn nhu

Văn án:

Từ Tân Tử Trạc phụ thân qua đời, mẫu thân tái giá rời đi sau, Lô Hoằng liền thôi học, không phân ngày đêm  làm công cung hắn đến trường.

Tân Tử Trạc vốn tưởng rằng Lô ca là vì báo đáp từng  thu dưỡng chi ân.

— lại không biết, Lô Hoằng chỉ là vì hắn.

Chủ công 1v1, ôn nhu học sinh giỏi công x tự ti đại ca thụ, vô huyết thống quan hệ, thụ trước thầm mến công, không ngốc bạch ngọt nhưng cũng sẽ không ngược, tưởng viết một phổ thông  cố sự, nhân vật chính không ngón tay vàng

Link

Hanh Hanh là tác giả chuyên chủ công. Ngoài bộ này còn có Biến thái cùng bệnh kiều (số 160 Cổ tích), Cường chế phát tình ABO (số 159) với 1 bộ đang viết – Làm chết đám villain kia

Longma