[BL] Trạch mộc nhi tê – Tạp Bỉ Khâu /Peppap

CP2016-10-26 kết thúc

Văn án:

Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng tiểu tử nghèo, tối tăm thiên chân bạch phú mĩ. Gương vỡ lại lành.

CP: Tần Hành * Giang Dữ Miên

Ngọt văn, chút ít cẩu huyết.

http://www.allcp.net/forum.php?mod=viewthread&tid=29319

 

Link