[BL] Biện pháp tiêu diệt tình địch hữu hiệu nhất – Lâm Tiểu Dạng

Tấn Giang VIP2016-11-20 kết thúc + phiên ngoại

Số bookmark trước mắt:1035 văn chương tích phân:22,923,914

Văn án

Tình ca tiểu Thiên Vương Lâm Hoa gần nhất rất không vui, bởi vì hắn nửa kia cư nhiên là…… Nam nhân !?

Tất cả mọi người biết Tần Lẫm Dư dùng sinh mệnh tại yêu Lâm Hoa.

Chỉ có Lâm Hoa không biết.

[ trước hôn sau yêu ]

[ thẳng nam VS hắc hóa si khuyển ]

[ chủ công ]

Nội dung nhãn: Tình hữu độc chung luyến ái hiệp ước giới giải trí

Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Lâm Hoa ┃ vai phụ: Tần Lẫm Dư ┃ cái khác:

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2184329

 

Link