[BL] Trăm năm không hợp – Đào Tâm Kỵ Sĩ / Bắc Nam

CP2017.02.19 kết thúc

Văn án:

Đoạt giải cảm nghĩ: Xuất đạo tới nay thừa nhận qua chửi rủa cùng vu hãm, không bị lý giải qua, cũng bị ác ý vặn vẹo qua, nhưng sáu người đều sóng vai dắt tay đi tới . Hiện tại trên đường có chúng ta  ca, trong TV có chúng ta  quảng cáo, con đường tương lai dài như vậy, hi vọng có thể vẫn như vậy đi xuống.

Nội tâm: Đi ngươi thối thí.

Nhân vật chính: Hoắc Học Xuyên Phương Tri Cẩn

Vai phụ: Nguyên Viễn Tạ Kinh Niên Âu Lạp Biên Mai Tuyết

http://allcp.net/forum.php?mod=viewthread&tid=30097

 

Link