[BL] Cầu mà không được – Hắc Sắc Địa Bản

Tấn Giang 2017-03-02 kết thúc

Số bookmark trước mắt:317 văn chương tích phân:3,976,202

Văn án:

Hiện đại chủ công · ngôi thứ nhất · trung nhị

Trước ngược công thân, sau đó ngược thụ tâm.

Thuộc tính: Vô tình công.

Nội dung nhãn: Hào môn thế gia ngược luyến tình thâm bên cạnh tình ca tình yêu chiến tranh

Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Việt Thậm ┃ vai phụ: Việt Lâm, Mặc Sĩ Chỉ, Lisbon, Hoàng Tiểu Mễ ┃ cái khác: Bắt buộc, phản bội

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1711227

 

Link