[BL] Tướng sư tái lâm – Hắc Sắc Địa Bản

Tấn Giang 2017.5.30 kết thúc

Số bookmark trước mắt:880 văn chương tích phân:22,604,184

Văn án

Giang Kính trang đủ tao nhã đại sư huynh, trùng sinh sau quyết định sống ra bản thân.

Các quần chúng tỏ vẻ, đại sư ngài đừng chung quanh quấy rối thành sao?

Nhân vật chính công, thụ sủng công !

Về thầy tướng tri thức rất nhiều đều là xuẩn tác giả bịa đặt , thỉnh chớ khảo chứng, thỉnh chớ bắt chước.

Nội dung nhãn: Trùng sinh đô thị tình duyên linh dị thần quái

Nhân vật chính: Giang Kính ┃ vai phụ: Đợi đã

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2995267

 

Link

Ngụy NP 1×2 (??)

Công phúc hắc ham chơi, bại lười thành tính. Đọc được.