[BL] Đạm thải – Thập Cửu Dao

Baidu tieba / weibo 2017-05-21 kết thúc

Cấm dục tinh anh nội tiết tố bạo biểu công VS ôn nhu nhân thê cứng cỏi thiện lương họa sĩ thụ

Văn án:

Tụng Nhiên là một trẻ nhỏ bản vẽ tranh minh họa sư, hắn có đạm màu giấy vẽ, đạm màu tính cách, đạm màu sinh hoạt.

Một ngày nào đó, hắn gặp bốn tuổi tiểu nam hài Bố Bố. Bố Bố mang theo hắn sự nghiệp có thành, soái khí đa kim, dưỡng hài tử lại linh phân thiên khoa ba ba tùy tiện xâm nhập Tụng Nhiên thế giới.

Đương đồng thoại cố sự gặp gỡ tịch mịch hài tử, đương sắc ấm 8012A gặp gỡ sắc lạnh 8012B, đây là một về gia đình cùng tình yêu cố sự.

TAG: 1V1, đô thị đồng thoại, dưỡng hài tử hằng ngày, bánh ngọt

https://tieba.baidu.com/p/4742220881

 

Link

Có thịt.

Xem văn án tự dưng nhớ tới Tinhvặn =))))