[BL] Rất mềm rất ngọt – Cô Cốt

CP2017.8.20 kết thúc

Giới thiệu vắn tắt

Hận hắn liền hướng chỗ hiểm sủng hắn, sau đó ở một bên nhìn hắn chê cười. Đại khái là một kỳ quái song đầu tên.

Lại hung lại soái công X rất mềm rất ngọt thụ, tiểu điềm văn nhi một viên

Nội dung nhãn: Hiện đại nhân vật chính: Triệu Đông Sênh x Nguyễn Điềm

http://allcp.net/forum.php?mod=viewthread&tid=37755

 

Link