Sủng vật thiên vương – Giai Phá

[1. Tải xuống một khoản khả nghi trò chơi ]

[2. Bắt giữ mấy chỉ thần kỳ sủng vật đương đồng bọn ]

[3. Tại thoải mái thú vị trong ngày thường, dẫn dắt cửa hàng thú nuôi đi lên quật khởi chi lộ ]

https://book.qidian.com/info/1005399587

 

Link 1-354

Đây là 1 trong 2 truyện mà t đang theo liên tái ở qidian.

Truyện viết về pet, main thừa kế cửa hàng thú nuôi từ cha mẹ, trong tay có hệ thống chuyên bắt tinh linh. Cách bắt na ná Pokemon Go, tức là hệ thống thông báo phụ cận có tinh linh, main phải tới địa điểm và tìm đúng vị trí, canh chuẩn thời cơ mới bắt được. Bắt xong phải tìm ra tên thật của tinh linh mới có thể tăng lên hảo cảm độ.

Tinh linh là thú nuôi đơn thuần như mèo, chó… nhưng có trí tuệ và khả năng đặc biệt, do tín niệm của nhân loại tập hợp thành, trước mắt main có 4 con pet: ba mèo một vẹt.

Truyện đến giờ vẫn vô cp, nhưng với phong cách như hiện tại thì cùng lắm đến cuối là 1×1. Hành văn nhẹ nhàng, main xuẩn manh trang bức đọc giải trí rất tốt. Btw các em pet cũng rất đáng yêu. Truyện có phổ cập khoa học về các loài pet, xem mở mang đầu óc một chút.