Vị lai thiên vương – Trần Từ Lại Điều

Nổi danh nhạc sĩ Phương Triệu trùng sinh tại năm trăm năm sau tương lai tân thế giới bá [zhuang] khí [bi] ngoại [zuo] lộ [si] cố sự.

“Mỗi khi ta trong đầu vang lên BGM thời điểm, liền cảm giác chính mình không sợ cái gì.”– Phương Triệu.

http://book.qidian.com/info/1004936518

 

Link 1-245

Phương Triệu tại tận thế cầu sinh hơn trăm năm, đến lúc sắp giành lại hòa bình thì chết, trùng sinh đến tương lai năm trăm năm sau.

Anh trở lại nghề cũ là nhạc sĩ, nhưng với lịch duyệt hơn trăm năm thiết huyết, anh chỉ là một nhạc sĩ “bình thường” sao?

Truyện mới của Trần Từ, main thuộc tuýp chỉ cần tài hoa ăn cơm, nhan sắc là cái gì? Ăn được à?

Bình tĩnh trang bức giông giống Thiệu Huyền thời Nguyên thủy chiến ký

Đọc thích. Ok, vì là nhà soạn nhạc (vai trò giống các vị đại sư hiện tại như Hans Zimmer/Thomas Bergersen/Howard Shore…), cảm giác bức cách cao hơn ca sĩ hay người mẫu nhiều.

====

Main trong truyện tiếp tục truyền thống nuôi pet/tiểu đệ. Mấy chương mới đây có thêm con sên biển manh manh