[BL] Tù đồ khốn cảnh – Tứ Thập Cửu Trản Đăng

Tấn Giang VIP2017-08-27 kết thúc

Số bookmark trước mắt:1220

Văn chương tích phân:31,214,214

Văn án

Luyến ái là tù đồ đánh cờ,

Nếu hai người đều lựa chọn thâm yêu, bọn họ đem thu hoạch tình yêu,

Nếu hai người đều lựa chọn phản bội, bọn họ đem vô yêu vô hận,

Xấu liền xấu ở,

Nếu một người lựa chọn thâm yêu, một người lựa chọn phản bội,

Kia lựa chọn yêu nhân, sẽ bị phán ở tù chung thân.

Tiêu Tiến nói: Khương Thần trưởng thành như vậy, đều là Hàn Thiều Quân sủng .

Đơn giản đến nói, đây là một ta yêu ngươi, ngươi lại phản bội ta, ngươi như thế nào còn không đi tìm chết, nhưng cuối cùng vẫn là HE đô thị cẩu huyết văn……

Nội dung nhãn: Đô thị tình duyên hào môn thế gia ngược luyến tình thâm thiên chi kiêu tử

Nhân vật chính: Hàn Thiều Quân, Khương Thần ┃ vai phụ: Tiêu Tiến

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2877298

 

Link

Tác giả này hồi trước viết Phục sinh môn đồ mạt thế rất khá, hành văn ổn nhưng ở jj lại không nổi. Giờ chuyển sang cẩu huyết hào môn không biết thế nào