[BL] Đám thẳng nam này còn gay hơn cả ta – Lại Đắc Động

Trường Bội 2017-8-31 kết thúc

Văn án

Là một cơ lão xen lẫn ở một đám không biết xấu hổ thẳng nam đống bên trong cố sự.

Đây là một đám có nhan trị có nhục thể mĩ thiếu niên, cơ tình bắn ra bốn phía thanh xuân cố sự.

Cơ lão là công & công thuộc tính không phải mở đầu như vậy ! đừng bị lừa !

Thoải mái ngu ngốc văn

1v1, Thôi Minh X Đoàn Văn Hân

http://allcp.net/forum.php?mod=viewthread&tid=37043

 

Link

Vừa mới bắt đầu vốn tưởng rằng là một chỉ nhân manh âm ngọt ba ba cuồng ma tiểu nãi cẩu dụ thụ cùng một đám liêu thiên liêu địa tao tạc thiên đại soái bỉ tại hí kịch xã cơ tình hằng ngày. Nhưng mà cũng không phải ha ha ha ha công thụ đều siêu manh ! Hảo một khối to bánh ngọt ăn lên đến siêu cấp thích ! Tác giả dùng ngạnh ta đều rất thích ! Ba ba ngạnh cũng bị chơi hảo sung sướng ha ha ha