[BL] Ngã môn thuyết hảo lãnh đáo để – Tịch Tự

CP2017.08.31 kết thúc

Văn án:

Ở chung mười tám tuyến diễn viên đột nhiên nhảy lên hồng…… Đoản thiên, ngọt, hoan thoát.

Ngôi thứ nhất

http://allcp.net/forum.php?mod=viewthread&tid=39966

Link

Tên truyện đại khái nghĩa là: chúng ta thỏa thuận cùng nhau.. flop

Mười tám tuyến diễn viên công x mười tám tuyến ca sĩ thụ, thanh thủy, ngôi thứ nhất văn, văn thật sự rất ngọt a, tuy rằng hiện thực có điểm khổ bức, nhưng hai người cảm tình rất tốt, công thật là xuẩn khóc ha ha, cấp thụ thổ lộ kết quả dùng đặc biệt kì ba phương thức, khiến thụ hiểu lầm , kết cục còn rất tốt , đề cử quan khán