[BL] Quân giáo S cấp hùng tử hiệu trưởng – Du Kích Đội Đồ Đằng

Long mã / Hải Đường VIP2017.8.30 kết thúc

Nguyên sang nam nam tương lai chính kịch mĩ công cường thụ

Tinh tế bối cảnh, chỉ có nam nhân, hùng thiếu thư nhiều.

Hùng tử pheromone với thư tử, liền như bạc hà mèo với miêu, vi xuân dược, sử thư tử mê ly quỳ xuống, cúi đầu xưng thần, giúp thư tử thăng cấp.

Mạc Thành An thân là toàn bộ đế quốc duy nhất siêu S cấp hùng tử, nhận đến khắp nơi thèm nhỏ dãi, bị ngón tay hắn đụng vào một chút, đều có thể gợi ra cường liệt khoái cảm.

Hiện tại, Mạc Thành An từ quân đội xuất ngũ, nhập chức quân giáo, làm một danh quân giáo hiệu trưởng……

Tổng công NP phiêu văn √, sue sue sue sue sue

 

Link

Thế giới quan trong truyện tương đối bình đẳng, thư nhiều hùng ít nhưng không phải hùng thành bảo bối được cung phụng như nhiều truyện có bối cảnh cùng loại khác

Ngoài ra tác giả tả cảnh chịch trong đây phải nói một câu là “não động thanh kỳ”, các loại thảo ra băng tiễn, cầu vồng, laser, đất bùn… lần đầu tiên xuất hiện trong H văn =))

Trước bộ này tg còn viết 1 bộ là Ước pháo ước đến thượng tướng làm sao đây đăng bên Vườn cúc, cũng mỹ cường nhé, nhưng tả H chưa “sáng tạo” như bộ này