[BL] Ác độc kế muội đích nam thần yếu liêu ngã chẩm yêu phá – Không Tinh

Tấn Giang VIP2017.9.1 kết thúc

Số bookmark trước mắt:14494

Văn chương tích phân:233,403,104

Văn án

Trần Viêm từ nhỏ bị kế phụ nữ nhi khi dễ, toàn bằng AQ tinh thần vượt qua không có thiên lý nhân sinh. Ngày nào đó, Trần Viêm tại internet trực tiếp thượng hằng ngày ý dâm “Ác độc kế muội bạn trai muốn ngủ ta như thế nào phá? !”…… Đáng sợ không phải Trần Viêm ý dâm thành nghiện, mà là hắn ý dâm sự tình, toàn TM ứng nghiệm !

[ một câu: Thụ tại trực tiếp thượng ý dâm nam thần điên cuồng theo đuổi hắn, mà nam thần tại trực tiếp thượng ánh mắt từ ái nhìn hắn: D]

Trực tiếp miệng pháo MAX & hiện thực tối túng thụ x thổ hào lưu manh nam thần công

Ngọt sủng chỉ số ★★★★☆

Ô manh chỉ số ★★★★★

tag: Chủ thụ | trực tiếp | công sủng thụ | hằng ngày hướng | Gay lý Gay khí

Nội dung nhãn: Tình hữu độc chung giới giải trí ngọt văn thích văn

Nhân vật chính: Trần Hỏa Hỏa, Trình Khê

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2961129

 

Link