[BL] Na cá mỹ nị đích Hoa ca – Lược Quá Minh Nguyệt

Tấn Giang VIP2017-08-25 kết thúc

Số bookmark trước mắt:3597 văn chương tích phân:43,762,296

Văn án

Tổng hai võ hiệp thế giới: Đa tình cùng Bích Huyết kiếm.

Vạn Hoa mỹ nhân công × các sắc thân mụ phấn.

Hạ Tuyết Nghi: Ta một đời này sở hữu ôn nhu đều chỉ đối với ngươi.

ps: Luyện viết văn chi tác, nhìn thoáng tâm liền xem, xem không vui cũng đừng khó xử chính mình. Cầu không ky

Nội dung nhãn: Võ hiệp tình hữu độc chung ông trời tác hợp cho ngọt văn

Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Chử Sư Tố Vấn ┃ vai phụ: A Phi, Lý Tầm Hoan, Hạ Tuyết Nghi ┃ cái khác:

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3063144

 

Link