[BL] Niên hoa – Tĩnh Thủy Biên

CP2017.09.19 kết thúc

Giới thiệu vắn tắt:

Thật biến thái ẩn nhẫn chấp niệm công & túng túng nhu thuận trung khuyển thụ

Hỗ sủng, theo dõi cuồng tình yêu.

Tránh lôi: Thiên hiện thực văn, bối cảnh vẫn là Tô Châu, công thụ đều nhanh 40 , không có khả năng một điểm tính kinh nghiệm cũng không có a, kia không hiện thực, nhưng của ta thói quen chính là hai người cùng một chỗ sau chỉ có lẫn nhau [ chung quy tưởng mộng đến phía trước như vậy tra gặp được Giang đại cô nương sau không phải là thành một điều trung cẩu !]

Chậm nhiệt văn, ngọt độ mặt sau tuyệt đối bạo biểu, các ngươi ráng nhịn.

Nội dung nhãn: Niên hạ đô thị tình duyên tình hữu độc chung

Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Hạ Nhất Dương, Thẩm Lạc ┃ vai phụ: Thái thái, trần hội ┃ cái khác:

http://allcp.net/forum.php?mod=viewthread&tid=38773

 

Link