[BL] Thanh bạch nhật quang – Tha Tại Thiêu

Tấn Giang / Trường Bội 2017-09-06 kết thúc

Văn án:

Sân trường văn, gà bay chó sủa lông gà vỏ tỏi hằng ngày lưu thủy trướng.

Ôn nhu hướng ngọt văn.

Không gì kịch tình, bình thản như thủy.

Nguyên danh [ bạch nhật quang ], lão để người liên tưởng đến bạch nguyệt quang, cho nên thay tên vi [ trong sạch ánh nắng ]

Nội dung nhãn: Tình hữu độc chung hoan hỉ oan gia ngọt văn

Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính:, Lục nhất ┃ vai phụ: Người qua đường giáp ┃ cái khác:

http://allcp.net/forum.php?mod=viewthread&tid=36292

 

Link