*Ngưng nhận request tìm truyện/convert truyện, do tớ lười convert cực, mong các bạn thông cảm :”)