Về sau t sẽ up tất cả truyện có mác cao H vào đây, truyện mới trên cùng, truyện cũ sẽ bị đẩy xuống dưới dần dần cho đến qua trang.

page

Đã là sắc lang sắc nữ thì t nghĩ chắc thể loại nào cũng phải “nếm” qua, chẳng chóng thì chầy. Nên thể loại không ghi cụ thể cũng chấp nhận ha?

Các truyện khác up riêng: dò theo tag “cao H” hoặc vào topic Truyện thiếu nhi lúc trước của Kin.

raw@txtnovel

LƯU Ý:

BÁO LỖI LINK như sau – nói rõ truyện số mấy, không tải được hay tải được mà mở ra không đọc được? Có screenshot càng tốt. Phải cung cấp thông tin cụ thể thì t mới giúp các bạn được

*Trường hợp không tải được: 1 số mạng chặn dropbox, hãy dùng mạng khác để tải, hoặc nhờ người khác tải hộ

**Trường hợp không đọc được file tải về: xem tại đây