KHUYNH THẾ ♦ THIÊN HẠ DUY SONGTác giả: Tự Thủy Kiêu Dương

Nguồn: http://www.lcread.com/bookpage/86650/index.html

.

Chú ý:

Bản edit đang trong quá trình chỉnh sửa, chất lượng không được tốt lắm, nhiều chỗ Việt hóa chưa trọn vẹn, chưa đúng, chưa hay. Hiện tại, đây là một sản phẩm không hoàn chỉnh.

Ai muốn tự in để đọc thì tùy, nhưng đừng đề tên tớ hay địa chỉ blog này vào bản in. Tớ cũng không muốn bản in của truyện này xuất hiện trên các shop “in hộ trả tiền”, đặc biệt là in sẵn rồi bày bán công khai ngoài đời thực hay trên mạng (shop online). Cái này thì thuộc phạm trù kinh doanh rồi, nó trái với ý muốn ban đầu của tớ. Những bản in như vậy đều không được bản thân người chuyển ngữ là tớ đồng ý, cũng trái với pháp luật. Bạn nào có ý định đặt in ở các shop có tính chất kinh doanh như vậy xin hãy chú ý.

.

Tiến độ cập nhật bản sửa chữa:

0/208

*ôm mặt*

.

DMCA.com


Preview tại đây


~*~

.::QUYỂN 1 PHONG KHỞI GIANG HỒ::.


Chương 01 ~*~ Chương 02 ~*~ Chương 03 ~*~ Chương 04 ~*~ Chương 05 ~*~ Chương 06 ~*~ Chương 07 ~*~ Chương 08 ~*~ Chương 09 ~*~ Chương 10 ~*~ Chương 11 ~*~ Chương 12

Chương 13 ~*~ Chương 14 ~*~ Chương 15 ~*~ Chương 16 ~*~ Chương 17 ~*~ Chương 18 ~*~ Chương 19 ~*~ Chương 20 ~*~ Chương 21 ~*~ Chương 22 ~*~ Chương 23 ~*~ Chương 24

Chương 25 ~*~ Chương 26 ~*~ Chương 27 ~*~ Chương 28 ~*~ Chương 29 ~*~ Chương 30 ~*~ Chương 31 ~*~ Chương 32 ~*~ Chương 33 ~*~ Chương 34 ~*~ Chương 35 ~*~ Chương 36

Chương 37 ~*~ Chương 38 ~*~ Chương 39 ~*~ Chương 40


.::QUYỂN 2 YÊU NGHIỆT TRANH PHONG::.


Chương 41 ~*~ Chương 42 ~*~ Chương 43 ~*~ Chương 44 ~*~ Chương 45 ~*~ Chương 46 ~*~ Chương 47 ~*~ Chương 48 ~*~ Chương 49 ~*~ Chương 50 ~*~ Chương 51 ~*~ Chương 52

Chương 53 ~*~ Chương 54 ~*~ Chương 55 ~*~ Chương 56 ~*~ Chương 57 ~*~ Chương 58 ~*~ Chương 59 ~*~ Chương 60 ~*~ Chương 61 ~*~ Chương 62 ~*~ Chương 63 ~*~ Chương 64

Chương 65 ~*~ Chương 66 ~*~ Chương 67 ~*~ Chương 68 ~*~ Chương 69 ~*~ Chương 70 ~*~ Chương 71 ~*~ Chương 72 ~*~ Chương 73 ~*~ Chương 74 ~*~ Chương 75 ~*~ Chương 76

Chương 77 ~*~ Chương 78 ~*~ Chương 79 ~*~ Chương 80 ~*~ Chương 81 ~*~ Chương 82 ~*~ Chương 83 ~*~ Chương 84 ~*~ Chương 85 ~*~ Chương 86 ~*~ Chương 87 ~*~ Chương 88

Chương 89 ~*~ Chương 90 ~*~ Chương 91 ~*~ Chương 92 ~*~ Chương 93 ~*~ Chương 94 ~*~ Chương 95 ~*~ Chương 96


.::QUYỂN 3 TUYẾT NGUYỆT HỒN CA::.


Chương 97 ~*~ Chương 98 ~*~ Chương 99 ~*~ Chương 100 ~*~ Chương 101 ~*~ Chương 102 ~*~ Chương 103 ~*~ Chương 104 ~*~ Chương 105 ~*~ Chương 106 ~*~ Chương 107 ~*~ Chương 108

Chương 109 ~*~ Chương 110 ~*~ Chương 111 ~*~ Chương 112 ~*~ Chương 113 ~*~ Chương 114 ~*~ Chương 115 ~*~ Chương 116 ~*~  Chương 117 ~*~ Chương  118 ~*~ Chương 119 ~*~ Chương 120

Chương 121 ~*~ Chương 122 ~*~ Chương 123 ~*~ Chương 124 ~*~ Chương 125 ~*~ Chương 126 ~*~ Chương 127 ~*~ Chương 128 ~*~ Chương 129 ~*~ Chương 130 ~*~ Chương 131 ~*~ Chương 132

Chương 133 ~*~ Chương 134 ~*~ Chương 135 ~*~ Chương 136 ~*~ Chương 137 ~*~ Chương 138 ~*~ Chương 139 ~*~ Chương 140 ~*~ Chương 141 ~*~ Chương 142 ~*~ Chương 143 ~*~ Chương 144

Chương 145 ~*~ Chương 146 ~*~ Chương 147 ~*~ Chương 148 ~*~ Chương 149 ~*~ Chương 150 ~*~ Chương 151 ~*~ Chương 152 ~*~ Chương 153 ~*~ Chương 154 ~*~ Chương 155 ~*~ Chương 156

Chương 157 ~*~ Chương 158


.::QUYỂN 4 PHƯỢNG THẾ YÊU TỈNH::.


Chương 159 ~*~ Chương 160 ~*~ Chương 161 ~*~ Chương 162 ~*~ Chương 163 ~*~ Chương 164 ~*~ Chương 165 ~*~ Chương 166 ~*~ Chương 167 ~*~ Chương 168 ~*~ Chương 169 ~*~ Chương 170

Chương 171 ~*~ Chương 172 ~*~ Chương 173 ~*~ Chương 174 ~*~ Chương 175 ~*~ Chương 176 ~*~ Chương 177 ~*~ Chương 178 ~*~ Chương 179 ~*~ Chương 180 ~*~ Chương 181 ~*~ Chương 182

Chương 183 ~*~ Chương 184 ~*~ Chương 185 ~*~ Chương 186 ~*~ Chương 187 ~*~ Chương 188 ~*~ Chương 189 ~*~ Chương 190 ~*~ Chương 191 ~*~ Chương 192 ~*~ Chương 193 ~*~ Chương 194

Chương 195 ~*~ Chương 196 ~*~ Chương 197 ~*~ Chương 198 ~*~ Chương 199 ~*~ Chương 200 ~*~ Chương 201 ~*~ Chương 202 ~*~ Chương 203 ~*~ Chương 204 ~*~ Chương 205

.

Phiên ngoại

Tuyết Nguyệt chi siêu cấp phỏng vấn (1)

Tuyết Nguyệt chi siêu cấp phỏng vấn (2)

.

[Phiên ngoại] Khuynh thế túy yên hoa

Hoa khuynh túy lưu niên ức tương phùng

.

HOÀN